Bogdan Szyber co-curator för Unconditional Love, Chelsea College of Arts, London 30 april-1 maj

2015-03-27

Bogdan Szyber är en av curatorerna för Unconditional Love – en konferens om konstnärlig forskning i anslutning till årsmötet för Society for Artistic Research.

Han kommer även att, tillsammans med hunden Teddy, framföra en pastisch på Joseph Beuys’ performance från 1965: How to explain art to a dead hare.

Teddy, hunden som ska få den villkorslösa kärleken förklarad för sig.

Unconditional Love will take the participants from on-site research into how caring and attention is expressed in the practice of artistic research. We will explore open access, auditing, peer-reviewing and critique, and the tug of war between science, magic and art on the issue of love.”// ur SAR newsletter February 2015

Bogdan Szyber, verksam inom performance och site-specifik konst samt doktorand på SKH, är en av curatorerna för Unconditional Love, vårens möte inom Society for Artistic Research (SAR). Unconditional Love arrangeras av Chelsea College of Arts i London 30 april-1 maj. 2 maj håller SAR sitt årsmöte.

Superman’s Girlfriend, Lois Lane Vol 1 #101 May, 1970. Cover Artist: Curt Swan. Writer: Leo Dorfman. Penciler: Irv Novick. Inker: Mike Esposit​o.

Szybers eget konferensbidrag heter Rose-tinted spectacle syndrome or How to explain unconditional love to a living dog med två svenska medhjälpare:

  • Tom Stone, magiker som har arbetat med forskning vid Choice Blindness Lab på Lunds universitet
  • Malena Ivarsson, lektor i psykologi vid Södertörns högskola, som kommer att berätta vad som händer med oss i förälskelsefasen när vi är helt uppslukade av en annan varelse, när våra hjärnor är fyllda av en mer eller mindre giftig mix av väldigt speciella signalsubstanser

För konferensens program, vg se http://www.societyforartisticresearch.org/fileadmin/autoren/pdf/unconditional_love.pdf

Carina Reichs 30 % -seminarium: Just my imagination II

2015-03-27

Carina_Reich_huvudskorCarina Reich presenterar en del av sitt pågående doktorandprojekt.The absence becoming present – idéers förvaltning och förverkligande inom kollaborativa kreativa processer – Dansens hus Lilla scen 31/3 – 1/4 kl 19:00, samt  i ett samtal med opponent Rasmus Ölme 13 april kl 15.00-16.30, Stockholms Dramatiska Högskola.

Den performativa delen av seminariet på Dansens Hus, iscensätts som en interaktiv dialog, av den kollaborativa processens olika röster. Dessa röster är hämtade dels från Reichs egna erfarenheter av samskapade verk, dels från röster och kommentarer från arbetsprocessen och framförandet av Just my imagination I, som presenterades på Stockholms konstnärliga högskola i oktober 2014, samt dialoger och samtal med kollegor, kring iscensättning och framförandet av forskningsprocessen i sig.

Den andra delen av seminariet på Stockholms dramatiska högskola är en kort presentation av doktorandprojektets sceniska delar, med ett efterföljande samtal med Rasmus Ölme kring seminariets praktiska iscensättning och tematik. Därefter är ordet fritt för vidare frågor och kommentarer.

I projektet The absence becoming present, undersöks hur idéer och koncept initieras, förvaltas och omförhandlas, i den kollektiva arbetsprocessens olika delar och faser, samt hur de deltagande personernas yrkesroller i detta samskapande upplevs och ageras. De olika delarnas vikt och funktion i samskapad kreativ process, prövas genom att eliminera del för del av de ingredienser, som skapar ett sceniskt verks helhet.

I den första delen av detta projekt inbjöds Dag Andersson, David Tallroth och Pär Ulander, för att under en månads tid arbeta fram en sånglig performance, byggd på musikstycket Just my imagination, en av gruppen The Temptationsstörsta hits. Detta utfördes med konceptet, att eliminera huvudstämman och därmed melodislingan med sitt narrativ. Vad framträder i stället, när blicken förflyttas från den förgrund vi vanligtvis fokuserar på, till den bakgrund som ger relief och djup till en helhet?

Deltagare:
Sandra Medina
Cecilia Roos
Film – Ia Greiff
Ljus – Ronald Hessman
Ljud – Niclas Lindgren