3 veckors kurs i Site-specificity inom koncept & komposition; Stockholms Dramatiska Högskola

2013-05-27

En undersökning av det plats-specifika som utgångspunkt i skapande av film och scenkonst.

Workshop Historiska

 

En 3-veckors kurs för film- och teaterregissörer, skådespelar- och mimskådespelarstudenter. Den valda platsen för processen var Rosengården på Historiska Museet i Stockholm. Allt arbete, både filmer samt live aktionerna skulle skapas utifrån detta specifika rum. En annan förutsättning för arbetet var att processen i möjligaste mån skulle struktureras ur ett ickehierarkiskt perspektiv i de fyra grupper som var involverade i projektet.