Seminarier

Vi ger föreläsningar & seminarier som varierar i tid från 1 1/2 timme till ett par veckor. De kurser vi ger utgår från våra personliga erfarenheter av praktiskt konstnärligt arbete, projektledning och den kreativa processens berg- och dalbana.

I de längre kurserna handleder vi kursdeltagare från idé till färdigt resultat, där arbetsgången är att klargöra, renodla, komponera och förverkliga en idé.

Vi anpassar kursmaterialet efter behov, och fokuserar olika detaljer beroende på om vi undervisar på exempelvis ett gymnasiums danslinje eller föreläser för arkitekter.

Vi har hittills lett seminarier bl.a. på Teaterhögskolan, Dramatiska Institutet och Konstfack i Stockholm, Statens konst og håndverksskola i Oslo, Danshögskolan, Beckmans, KTH Arkitektur, Architectural Association i London, Nya Carte Blanche i Bergen, KK:stiftelsens AHAdagar, Fotohögskolan i Göteborg, Mälardalens högskola/Informationsdesign, Kungl Konsthögskolan, Hälsingegården, samt länsteatrar och estetiska program på gymnasier över hela landet.

 

Kontakta oss gärna för ytterligare information om tider, priser samt de olika kursernas innehåll.