…and it’s gone – De Försvunna Ögonblickens Arkiv som omslag för Nordic Theatre Studies

30 dec 2017