Bogdan Szybers 50% forskningsseminarium, under SKH-byggnaden Linnégatan – i ett av Garnisonens underjordiska betongrum, ”Blå 210”.

01 jun 2017

The innocent eye test, Mark Tansey

Omvandlingen av konstnärlig forsknings-konst och dito teori till kringprodukter

En institutionaliserad kritik

”That Howard Hawks made so many good movies without actually having a theory of moviemaking was a strong sign that he must really have a fantastic theory of the movies, if he would only tell you.”

/ Adam Gopnik, The New Yorker, January 12, 2015

Temat för mitt forskningsprojekt är arbetskraftens ekonomi inom konstnärlig forskning, ett fält av akademiserade konstnärliga verksamheter upphöjda och giltiggjorda inom högre och högre hierarkier av Den Högre Utbildningsindustrin, en del av Kunskapsekonomin.

Denna ekonomi, eller marknad, inom internationella nätverk av (gravt politiserad) högskoleindustri, kommer av nödvändighet att producera dess egen form av konstnärlig forskningskonst samt dito konstnärlig forskningsteori.

Jag kallar dessa två produkter Edu-art och Edu-theory; Edu en förkortning av Education.

  • Vilka konstnärliga artefakter produceras inom vår konstnärliga forsknings miljö?
  • För vilka ändamål?
  • Vad särskiljer Edu-art från konst härstammande från utanför akademin?
  • Vilka är dess egenskaper i förhållande till ekonomin, arbetet, produktionsprocesserna, publiken, dess spridning, dokumentation och arkivering?

I detta offentliga seminarium fortsätter jag min undersökning av denna högre utbildningsmarknad, den här gången genom att köpa den immateriella äganderätten av konstproduktion i sig.

På kvällen den 7 juni kommer Yvette Hammond, kompositör, musiker och konstnär från Los Angeles att framträda med ”Grounding” – en konsert under SKH-byggnaden på Linnégatan – i ett av Garnisonens underjordiska betongrum, ”Blå 210”.

Jag har köpt Yvettes tjänster online och kommer att iscensätta konserten enligt hennes önskemål.

Opponent: Sinziana Ravini.

Datum
onsdag 7 jun, 18:00 – 21:00

Plats
Stockholms konstnärliga högskola, Linnégatan 87. Samling i foajén.
Du kommer att bli guidad ner till ett rum under skolbyggnaden.

• 18:00 – 19:00 Konsert

Yvette Hammond, musik & sång
David Österberg, soundscape & elektronik
Szyberspace Visuals (Carl-Jonathan Szyber), projektioner & mapping

• 19:00 – 19:30 Tilltugg & dryck
• 19:30 – 21:00 Audio-visuell föreläsning av doktoranden/Opponentens respons till doktorandens postulat/Öppet samtal med de medverkande i seminariet

Seminariet ges på engelska.