Föreläsning på Vetenskapsrådets symposium om konstnärlig forskning 2012

29 nov 2012

Vi deltar i Vetenskapsrådets symposium om konstnärlig forskning med en kort föreläsning betitlad Ett Tredelat Don.

Datum: fredagen 2012-11-30
Tid: 09:30-17:00
Platsen: Reaktorhallen, Drottning Kristinas väg 51, Stockholm
Arrangör: Vetenskapsrådet, i samarbete med KTH

Den konstnärliga forskningen fokuserar på gestaltande processer och verksamheter och resultatet redovisas oftast i både gestaltande och skriftlig form. Men vad innebär denna definition i praktiken? Vilka likheter och skillnader finns jämfört med andra forskningskulturer? Vilka svårigheter brottas den konstnärliga forskningen med? Vilka framsteg har den gjort hittills? Och vilka luckor inom forskningsvärlden kan den bidra till att fylla?

Symposiet undersöker konstnärlig forskning utifrån sex centrala teman:

Koncept, kontext, experiment, metod, anspråk/utsaga och utvärdering.

Moderator under dagen är professor Ole Lützow-Holm, ledamot i Kommittén för konstnärlig forskning ochkonstnärligt utvecklingsarbete.

Medverkande forskare/konstnärer är: Otto Von Busch, Carina Reich och Bogdan Szyber, Ann-Sofi Sidén, Stefan Östersjö och Nguyen Thanh Thuy samt Sten Sandell.

http://www.vr.se/franvetenskapsradet/kalendarium/kalendarium/2012/vetenskapsradetssymposiumomkonstnarligforskning2012.5.405c4f3813823f65fee2e86.html