Föreläsning och Mästerklass, Målarsalen, Dramaten 1 feb 2012, 18-19.30

30 jan 2012

http://www.dramaten.se/Dramaten/Kalendarium/2008/Dramaten-Master-Class-med-Carina-Reich-och-Bogdan-Szyber/

”I MAY BE SCHIZOPHRENIC, BUT AT LEAST I HAVE EACH OTHER”

 Ett samtal om ”Hur man skapar och På Vilka Grunder”

Carina Reich och Bogdan Szyber visar delar av sitt arbete samt för en dialog med publiken om skapandes grunder. Samtalet kretsar runt befintliga arbetsstrukturer och redan vedertagna (ofta osynliga) regler om hur och till vem scenkonst ska skapas och framföras, det faktum att ett givet verk kommunicerar till publiken lika mycket genom sin form som sitt innehåll, samt sist men inte minst i vilken kontext verket framförs. Dialogen övergår sedan till praktik ”på golvet”, med idéförslag från nykläckta konstnärer/STDH.

1 februari kl 18.00-19.30, Målarsalen