Poesi För Kreaturen – en landsbygdsturné

En turné på landsbygden, Gotland, september 1990. Ett upproriskt svar på Kulturrådets krav på ”att leverera konst till opriviligierade publikkategorier”.

2 performanceartister, kor, gäss, ankor, får och katter; deklamation av romantisk poesi från 1800-talet, varierande längd beroende på publikkategori.

Recommend