Millenniumprojektet

Ritualer har i århundraden tagit plats i stadens offentliga rum. Klockspel, vaktavlösningar - återkommande händelser som mäter tiden och upphäver den genom sin ständiga upprepning. Ritualer som vänder sig till medborgarna i staden.Den första stadsritualen skapades 1996 för Sergels torg och Stockholm. Under tre år framfördes den dagligen kl 12 vid ett klockspel på Kulturhusets vägg - 1095 gånger.

Det blev inledningen på Millenniumprojektet: landsomfattande stadsritualer från Helsingborg till Haparanda. 11 orter genomför under 1999 varje dag kl 12 sin egen stadsritual. En unik ritual för varje ort, som formas av platsen geografi, historia och karaktär. Den utförs av ortens invånare, som ger den ett personligt uttryck. Den kan vara koreografisk, musikalisk, bildkonstnärlig, scenisk. Unik och lokal, men ändå en del i en nationell helhet.

  • Ritualer som skapar gemensamma upplevelser och minnen för stadens invånare.
  • Ritualer som laddar varje plats med en särpräglad närvaro.
  • Ritualer som förenar människor och knyter de olika orterna närmare varandra.
  • Ritualer som inspirerar och ger oss tid att reflektera.
  • Ritualer som sammanfattar och leder vidare – ett Millenniumprojekt.
Recommend