HÄMNDENS ANATOMI – DocuWest International Film Festival, Denver, USA/ReelHeART, Toronto, Canada/Klarabiografen, Kulturhuset, Stockholm

Title Anatomy

”Det finns idag i Sverige en underjordisk rörelse.
En rörelse för kvinnor som fått nog.
Dessa kvinnor har i varierande grad blivit svikna, kränkta, lämnade och förbigångna.
Privat och i sin karriär.
Alltid av män.
Dom bär på ett raseri som de hittills hållit i schack.”

Två svenska konstnärer, Carina Reich och Bogdan Szyber, har under ett antal år arbetat med teman som makt, skuld, hämnd och våld utifrån Shakespeare’s påstått första, mest morbida och blodigaste pjäs Titus Andronicus.
De har velat iscensätta ett klassiskt verks kärnfrågor på ett helt nytt sätt i sociala media som sin ”scen”, undersöka hur långt man kan gå i sådan metod, och varit fascinerade av frågor kring hämndens eventuella befriande och renande verkan.

I filmen kommer de av en händelse i kontakt med en kvinnlig, underjordisk ”home-party”-rörelse baserad på en terapimetod, sprungen ur ett kaliforniskt självutvecklingskoncept, Action therapy.
I Sverige har Actionterapin under senare tid tagit sig uttryck i ett antal märkliga avarter och Carina blir bl.a. inbjuden till en session under vilken hon erbjuds att tillsammans med de andra kvinnorna ge el-chocker till en för detta ändamål inhyrd manlig ”terapifunktionär”. Carina går på middagen, något hon och Bogdan lyckas filma i smyg.

Efter detta bestämmer de sig för att göra en dokumentärfilm om rörelsen, som de kopplar till en allmän känsla av vanmakt och raseri hos många kvinnor i vår samtid. I Actionterapins metoder och makt-/våldssinslag ser Carina och Bogdan paralleller till sitt större projekt kring Titus Andronicus och bestämmer sig för att integrera Actionterapin som en nutida samhällsspegel i sitt konstnärliga arbete.

Intervjuer görs med manliga ”terapifunktionärer”, producenter och logistiker; de kvinnor som leder sessionerna, de som deltar samt en av rörelsens grundare i USA, tillsammans varvas dessa med det smygfilmade materialet från el-chockmiddagen och från den speciella ”jaktsafari” filmteamet blir inbjudet till, då unga män blir jagade med soft-air guns från lastbilsflak i skogen. Filmen undersöker även rörelsens mer legitima sidor, företrädd av en svensk coach och psykoterapeut.

Allt detta varvas med associativa berättelser bl.a. om parallellerna till våldets kultur i Titus Andronicus; socialpsykologisk forskning om nyttan eller skadan av att ”släppa på trycket”; att ge igen i terapeutiska former; Stanley Milgrams berömda lydnadsexperiment i vilket de deltagande gav dödliga elstötar till främlingar även då dessa bad för sitt liv, och de senaste årens debatt om näthat mot och förföljelse av kvinnor.
Filmen ställer ett antal frågor om hämndens natur i vårt samhälle idag, men skildrar även filmmakarnas tilltagande häpnad och handfallenhet inför en till synes vardaglig acceptans för, och trivialisering av, våld hos dem som deltar i dessa hämnd-sessions, både som utdelare och som mottagare av allt från el-chocker till soft air gun-skott.
Även den i vår populärkultur så rotade föreställning om det positiva att ”släppa på trycket” ifrågasätts, både genom tillbakablickar på Freuds teorier om förträngning och samtida forskning som helt tillbakavisar dem i experiment efter experiment.

Hämndens Anatomi spelades in 2013-2014, och färdigställdes i mitten av februari 2015.

Regi:
Bogdan Szyber

Manus:
Carina Reich & Bogdan Szyber

Redigering & grafisk design:
Johan Forslind

Foto:
Charlotta Tengroth

Ljuddesign:
David Österberg

Originalmusik komponerad av
Maria Stålhammar

“Epic drums”
AlbertRamosMusic

Ljudteknik:
Agnieszka Lewalski

Postproduktion:
David Nord

Produktionsassistent:
Erik Berg

Kreativ manusutveckling:
Erik Berg
Petter Johansson
Mattias Lech

Team Los Angeles:
Foto: Richard Samuels
Produktion: Sandra Seelig Lipski

Make up:
Sophie Rockwell

Filmteknik från:
Ljud & Bildmedia AB
Dagsljus

Webdesign, attribut & propaganda:
Studio Christian Isberg
Dragos Platon

Översättning:
Elanor Rapier

Undertexter & redigering:
Svensk Medietext AB

Tack till:
Malena N. Ivarsson, Eva Karlsson, Cecilia Sörman, Evjenia Helena Bäckström, Katriina Ruottinen, Paulina Löfgren, Marie Casparsson, Jessica Stendahl, Aleksander Perski, Mia Engberg, Marianne Gustavsson, Sara Torsson Szyber

Klicka här för en nedladdningsbar pdf: Hämndens Anatomi Presskit

För en Vimeo-länk till filmen samt ett lösen ord, kontakta Bogdan på information@reich-szyber.com

Electro apparatus 300dpi

Recommend