Floral Transformations – Nobelprisfesten, Stadshuset, Stockholm

Nobelfesten 2005 - Divertissement Divertissemanget till 2005 års Nobelfestligheter i Blå hallen/Sthlms Stadshus skapades i samarbete med floristen Gunnar Kaj och kören Allmänna Sången under ledning av Cecilia Rydinger Alin.

Den vanligtvis med tiotusentals blommor dekorerade Blå Hallen var helt tom på blomster Dessa bars successivt in av de sjungande körmedlemmarna som i sin tur smyckade alla bord, samt balustrader och trappor.

Idé, design & regi Carina Reich & Bogdan Szyber.

Recommend