”Ecce Homo”, installation, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 1992

Installation, Liljevalchs konsthall, inom grupputställningen ”Se människan”.

November’92 – januari’93. Även Lunds konsthall, Jönköpings Museum, Magasin 141 i Göteborg samt ett antal konsthallar och gallerier i Sverige och Finland genom grupputställningen ”Kejsarens nya kläder”, Riksutställningar 1993.

Recommend