”Stitch & Bitch” på Folkoperans Opera Showroom

30 mar 2012

Operahögskolans studenter från kursen Extended Opera medverkar i Opera Showroom på Folkoperan, den 30 mars 2012 kl 22.30, med verket ”Stitch & Bitch”. Handledning av Bogdan Szyber, Carina Reich & pianisten Lotta Larsson.