“Den Gudomliga Komedin”, Performance, Liljevalchs konsthall, Stockholm; Oktober 1993.

08 feb 2011

 

Sju gifta och sju skilda par, betraktande varandra gruppvis; utställda 1 1/2 timme medan en pianist spelade evergreens.